VFI – AUDIO ROZHRANÍ

ideatec VFI

VFI je speciální modul, který slouží pro hlasovou odezvu ze systému ovládání. Po stisknutí tlačítka na displeji, aktivaci funkce, nebo jiné aktivitě v systému umí tento systém přehrávat předem nadefinované (nahrané) hlasové zprávy. Tyto zprávy na základě naprogramování pak přehrává v reproduktorech nainstalovaných ve vozidle, případně do vnějšího zvukového zařízení (amplionu), Zprávy a aktivátory přehrávání lze detailně programovat prostřednictvím PC.  Díky této audio zpětné vazbě se nemusí obsluha tolik věnovat dění na displejích a zvyšuje se tak bezpečnost při používání ovládacího systému.


PŘÍKLAD POUŽITÍ:

  • V případě vybití baterie pod určité napětí systém začne upozorňovat obsluhu předem nahranou hlasovou zprávou
  • Pokud během rozjezdu zůstanou svítit zadní přídavná světla, systém tento fakt ohlásí obsluze předem nahranou hlasovou zprávou
  • V nákladovém prostoru zůstanou pootevřené zadní dveře –  systém tento fakt ohlásí obsluze předem nahranou hlasovou zprávou
  • Po stisknutí tlačítka na displeji se z amplionu ozve hlasová zpráva – „pozor, projíždí záchranná služba“ atd…

Záleží tedy na naprogramování a funkcích vlastního ovládacího systému a modul VFI přehraje do vnitřních, nebo vnějších reproduktorů to, co budete potřebovat.


VFI – Voice Feedback Interface je plně konfigurovatelný zvukový modul pro systém POLARIS. Používá se pro přehrávání zvukových zpráv směrem k uživateli vozidla, nebo při propojení s vnějším reproduktorem jako výstražné hlasové, nebo zvukové zprávy vně vozidla.

Například, při vysunutí schodku dojte k přehrání zprávy k uživatelům vozidla „Schodek vysunut“.

Zvukové sekvence se ukládají jako běžný soubor formátu WAV. Lze tedy do systému nahrát libovolné zvuky, hlasové sekvence, příkazy atd. a následně jejich přehrávání spárovat se stiskem tlačítka, provedenou činností, varováním, aktivací vstupu, aktivací výstupu, nebo jinou logickou funkcí systému.

Hojně je tento systém používán například na letištích, kde je nahrán do VFI zvuk pro plašení ptáků do letištního vozidla, nebo u policejních vozidel při zastavování vozidel ke kontrole.


UKÁZKA ZAPOJENÍ:

zapojení vfi2


Comments are closed.